Home    |   Contact
   
  Login profesori | Login studenti

Noutati editoriale

Matematici financiare si actuariale
Matematici financiare si actuariale Date bibliografice
Autor(i): Barsan-Pipu, Nicolae
Editura: Infomarket, 2009
Domeniu: Matematici aplicate
Gestiunea financiara a intreprinderii
Gestiunea financiara a intreprinderii Date bibliografice
Autor(i): Suciu Gheorghe
Editura: Infomarket, 2009
Domeniu: Finante
Analiza economico-financiara
Analiza economico-financiara Date bibliografice
Autor(i): Suciu Gheorghe
Editura: Infomarket, 2009
Domeniu: Finante
Baze de date - Aplicaţii economice în MS Access
Baze de date - Aplicaţii economice în MS Access Date bibliografice
Autor(i): Mureşan Mihaela
Editura: Pro Universitaria, 2010
Domeniu: Informatica
Management general
Management general Date bibliografice
Autor(i): Secara Gheorghe, Fantana Raul Sorin
Editura: ProUniversitaria, 2010
Domeniu: Management
Matematică aplicată în economie
Matematică aplicată în economie Date bibliografice
Autor(i): Bârsan-Pipu Nicolae
Editura: Infomarket, 2011
Domeniu: Matematici aplicate
STATISTICA
STATISTICA Date bibliografice
Autor(i): Marinela Sabina Turdean
Editura: Pro Universitaria, 2010
Domeniu: Statistica
Diagnostic financiar
Diagnostic financiar Date bibliografice
Autor(i): Suciu Gheorghe
Editura: Universitara, 2013
Domeniu: Finante
Statistică economică
Statistică economică Date bibliografice
Autor(i): Bârsan-Pipu Nicolae
Editura: Editura Infomarket, 2014
Domeniu: Statistica
Copyright © 2015 Toate drepturile rezervate UCDCBV Home    |   Contact |