Home    |   Contact
   
  Login profesori | Login studenti

Statistică economică

Date bibliografice
Nr.ex.
Cota
 
Autor(i): Bârsan-Pipu Nicolae 1 0  
Editura: Editura Infomarket, 2014      
Nr. pagini: 386      
Domeniu: Statistica      
Descriere:
Lucrarea este un curs universitar destinat modelelor statistice aplicate în economie. Cursul abordează modelele statistice unidimensionale, precum şi aplicaţiile acestora din domeniile de afaceri, cum ar fi cele financiare, de management, de marketing, de afaceri internaţionale, de comerţ, de turism, de servicii ş.a. Cursul prezintă o abordare preponderent aplicativă a modelelor statistice necesare pentru rezolvarea unor probleme practice. Principalele concepte economice utilizate sunt studiate concomitent la disciplinele economice fundamentale sau de specialitate. Rezultă o focalizare a materialului prezentat în acest cadru, mai ales către conceptele şi tehnicile de statistică economică la nivel microeconomic, pentru deciziile de afaceri. Suportul teoretic se referă la elementele necesare pentru înţelegerea conceptelor de statistică economică şi rezolvarea aplicaţiilor corespunzătoare. Exemplele sunt rezolvate cât mai detaliat, uneori chiar algoritmizat, iar organizarea tabelară a unor aplicaţii permite utilizarea mai eficientă a calculatorului electronic şi, îndeosebi, a programului de calcul tabelar Excel. Cursul universitar de Statistică economică este dedicat studenţilor anului II (ciclul licenţă) de la specializările din domeniul economic, pentru învăţământul de zi şi învăţământul cu frecvenţă redusă, din cadrul Universităţii Creştine „Dimitrie Cantemir” Braşov.
     
Cuvinte cheie: statistică, statistică economică, business statistics      
Cuprins: apasa aici      
ISBN: 978-973-1747-34-7 O noua cautare

Copyright © 2015 Toate drepturile rezervate UCDCBV Home    |   Contact |