Home    |   Contact
   
  Login profesori | Login studenti

Cercetare ştiinţifică
Cadre didactice


  Studenţi

      O componentă esenţială a procesului instructiv-formativ este activitatea de cercetare ştiinţifică. Pentru corpul profesoral universitar cercetarea ştiinţifică reprezintă unul dintre principalele criterii de apreciere a valorii şi profesionalismului lor. Anual este elaborat Programul de cercetare ştiinţifică,, ce cuprinde temele şi obiectivele de cercetare ale cadrelor didactice ale facultăţii.

      În fiecare an universitar în Facultatea de Ştiinţe Economice se organizează sesiuni de comunicări ştiinţifice în care sunt prezentate rezultatele activităţii de cercetare ştiinţifică a cadrelor didactice, publicate în Buletinele ştiintifice anuale.

Sesiune ştiinţifică 2016
„ROMÂNIA ÎN PROCESUL DEZVOLTĂRII ECONOMICE DURABILE – CONVERGENŢA CU OBIECTIVELE EUROPA 2020”
BRAŞOV, 27-28 MAI 2016
Invitatie
Fişă de înscriere
Instrucţiuni pentru autori


Buletinul ştiinţific nr.17/2016

Buletinul ştiinţific nr.16/2015

Buletinul ştiinţific nr.15/2014
Buletinul ştiinţific nr.14/2013
Buletinul ştiinţific nr.13/2012
Buletinul ştiinţific nr.12/2011
Buletinul ştiinţific nr.11/2010
Buletinul ştiinţific nr.10/2009
Buletinul ştiinţific nr.9/2008
Copyright © 2015 Toate drepturile rezervate UCDCBV Home    |   Contact |