Home    |   Contact
   
  Login profesori | Login studenti

FINANŢE ŞI BĂNCI

Cercuri stiintifice
Anul universitar 2016 - 2017
Modelarea statistico-matematica a proceselor economice
Coordonator cerc: Conf. univ. dr. BÂRSAN-PIPU Nicolae

 
Tema 1
MODELAREA SI SIMULAREA PROCESELOR ECONOMICE
 
Tema 2
MODELE DE DECIZIE APLICATE IN ECONOMIE
 
Tema 3
MODELE DE MANAGEMENTUL RISCULUI FINANCIAR
 
Tema 4
TESTAREA IPOTEZELOR STATISTICE
 
Tema 5
ANALIZA VARIANŢEI
 
Tema 6
INDICI STATISTICI
 
Tema 7
 
Alte documente
PROGRAM ACTIVITATE CERC MODELARE 2014-2015
Copyright © 2015 Toate drepturile rezervate UCDCBV Home    |   Contact |