Home    |   Contact
   
  Login profesori | Login studenti

Centrul de cercetari


Statut Regulament de organizare si functionare

       În cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice Braşov s-a constituit Centrul de Cercetări Economice Braşov.Activitatea centrului se desfăşoară în sfera cercetărilor fundamentale şi aplicative din domeniul economic,cu orientare spre creşterea capacităţii de generare de noi cunoştinţe, în vederea asigurării suportuluiştiinţific necesar progresului şi consolidării unei poziţii competitive în domeniul ştiinţelor economice,fundamentarea şi susţinerea politicilor şi strategiilor de dezvoltare durabilă, în contextul integrării europene.

       Principalele domenii de cercetare vizate prin activitatea centrului sunt: managementul financiar-bancar,teoria şi practica serviciilor, managementul afacerilor, analiza economico-financiară, sistemul şi relaţiileinter-bancare, piaţa asigurărilor şi reasigurărilor, politici şi strategii de dezvoltare regională, metode debusiness intelligence, studii de concurenţă, economia serviciilor, economia resurselor naturale şi economiaprotecţiei mediului înconjurător, modelare şi prognoză economică, macroeconomie, microeconomie,valorificarea potenţialului turistic, managementul relaţiilor cu clienţii, cercetări de marketing.

Copyright © 2015 Toate drepturile rezervate UCDCBV Home    |   Contact |