Home    |   Contact
   
  Login profesori | Login studenti

Cercetare ştiinţifică
Studenţi


Cadre didactice  

      Învăţământul superior modern presupune nu numai însuşirea informaţiei acumulate în fiecare dintre domeniile ce fac obiectul disciplinelor din planurile de învăţământ, ci şi iniţierea studenţilor în activitatea de cercetare ştiinţifică, pentru a-i pune în legătură cu avanposturile cunoaşterii în domeniile respective.

       Activitatea de cercetare ştiinţifică a studenţilor facultăţii se desfăşoară în cadrul cercurilor ştiinţifice.

      Lucrările ştiinţifice ale studenţilor sunt reunite în Volumul II al Buletinului ştiinţific al facultăţii, în format electronic şi tipărit.

Sesiune ştiinţifică 2016
„ROMÂNIA ÎN PROCESUL DEZVOLTĂRII ECONOMICE DURABILE – CONVERGENŢA CU OBIECTIVELE EUROPA 2020”
BRAŞOV, 27-28 MAI 2016
Invitatie - studenţi
Fişă de înscriere - studenţi
Instrucţiuni pentru autori - studenţi


Buletinul ştiinţific nr.17/2016

Buletinul ştiinţific nr.16/2015

Buletinul ştiinţific nr.15/2014
Buletinul ştiinţific nr.14/2013
Buletinul ştiinţific nr.13/2012
Buletinul ştiinţific nr.12/2011
Buletinul ştiinţific nr.11/2010
Buletinul ştiinţific nr.10/2009
Buletinul ştiinţific nr.9/2008
Copyright © 2015 Toate drepturile rezervate UCDCBV Home    |   Contact |