Home    |   Contact
   
A system error occurred. We apologize for the inconvenience.

  Login profesori | Login studenti


Grupa 
UNIVERSITATEA CRESTINA „DIMITRIE CANTEMIR”

ECONOMIE ŞI AFACERI INTERNAŢIONALE
FISA DISCIPLINEI
Anul universitar 2016 - 2017
Denumirea disciplinei:
MANAGEMENTUL AFACERILOR INTERNAŢIONALE
Cod: EAIZI321 Semestrul: 2 Numarul de credite: 4
Forma de invatamant: IF Anul de studiu: 3
Numarul orelor pe semestru/activitati Categoria formativa a disciplinei Categoria de optionalitate a disciplinei:
Curs: 24 ore DF - fundamentala - DO - obligatorie DO
Seminar/Laborator: 24 ore DS - de specialitate DS DA - la alegere (optionala) -
Studiu individual: 0 ore DC - complementara - DF - facultativa -
Obiectivele disciplinei: Insusirea de catre studenti a metodelor si tehnicilor de conducere a afacerilor economice internationale, precum si a strategiilor, tacticilor de negociere in afaceri
Competente profesionale:
Competente transversale:
CONTINUTUL CURSULUI
Tema Descriptori Nr. ore
1 Afacerea si rolul ei in economia de piata 4
2 Managementul afacerilor internationale 2
3 Influenta culturii asupra managementului 2
4 Etica in afacerile economice internationale 4
5 Structuri organizatorice ale societatilor de afaceri economice internationale 2
6 Informatia-factor relevant in luarea deciziilor 2
7 Decizia - functie fundamentala a managementului afacerilor internationale 4
8 Promovarea afacerilor economice internationale 2
9 Negocierea afacerilor economice internationale 4
10 Contractele in afacerile economice internationale 2
CALENDARUL DISCIPLINEI
Saptamana Tema/Tematica studiata la seminar/ laborator/ proiect Nr. ore
1 Afacerea si rolul ei in economia de piata 2
2 Managementul afacerilor internationale 2
3 Influenta culturii asupra managementului 2
4 Etica in afacerile economice internationale 2
5 Structuri organizatorice ale societatilor de afaceri economice internationale 2
6 Informatia-factor relevant in luarea deciziilor 2
7 Decizia - functie fundamentala a managementului afacerilor internationale 2
8 Promovarea afacerilor economice internationale (p1) 2
9 Promovarea afacerilor economice internationale (p2) 2
10 Negocierea afacerilor economice internationale (p1) 2
11 Negocierea afacerilor economice internationale (p2) 2
12 Contractele in afacerile economice internationale (p1) 2
13 Contractele in afacerile economice internationale (p2) 2
14 Recapitulare 2
Teste si teme de control: Efectuarea unui studiu de caz pe o firma cu activitate internationala
Forma de evaluare(E - examen, V - verificare pe parcurs, C - colocviu): E
Stabilirea notei finale (procentaje): - raspunsurile la examen/colocviu 80%
- activitati aplicative laborator/lucrari practice/proiect etc 10%
- verificari pe parcursul semestrului 0%
- teme de control 10%
Cerinte minime pentru nota 5 Rezolvarea in proportie de 50% a subiectelor de examen
Cerinte pentru nota 10 Obtinerea notei zece la activitatea de seminar si tema de control. Rezolvarea tuturor subiectelor de examen
Bibliografie curs: Obligatorie: 1. Militaru, Cezar, Managementul afacerilor internationale, Pro Universitaria
2. Pop Ioan, Filip Radu, Management international, Economica
3. Militaru C., Zanfir A., Management afacerilor internaţionale, Ed. Prouniversitaria, Bucureşti, 2012
4. Constantinescu L., Managementul afacerilor internaţionale, Braşov, 2011
Facultativa: 1. Puiu, Alexandru, Management international, Independenta economica
2. Dumitrescu Camelia, Contextul managerial al afacerilor economice internationale, Lux Libris
Bibliografie seminar: Obligatorie:
Facultativa:
Metode de predare(expunere, curs interactiv, lucru în grup, învatare prin aplicatii etc.) Curs:
Seminar/Laborator:
Lista materialelor didactice necesare:
Suport curs online
Titular de disciplina: Prof. univ. dr. CAMARDA Adina Liana
Asistenti disciplina: CAMARDA Adina Liana, grupa 141


Copyright © 2015 Toate drepturile rezervate UCDCBV Home    |   Contact |