Home    |   Contact
   
A system error occurred. We apologize for the inconvenience.

  Login profesori | Login studenti


Grupa 
UNIVERSITATEA CRESTINA „DIMITRIE CANTEMIR”

ECONOMIE ŞI AFACERI INTERNAŢIONALE
FISA DISCIPLINEI
Anul universitar 2016 - 2017
Denumirea disciplinei:
Corespondenţă comercială în limba engleză
Cod: RZI325 Semestrul: 2 Numarul de credite: 3
Forma de invatamant: IF Anul de studiu: 3
Numarul orelor pe semestru/activitati Categoria formativa a disciplinei Categoria de optionalitate a disciplinei:
Curs: 0 ore DF - fundamentala - DO - obligatorie DO
Seminar/Laborator: 24 ore DS - de specialitate - DA - la alegere (optionala) -
Studiu individual: 48 ore DC - complementara DC DF - facultativa -
Obiectivele disciplinei: La sfarsitul acestui curs studentul va fi capabil sa: - DIFERENTIEZE INTRE DIFERITE TIPURI DE SCRISORI - SA SCRIE SCRISORI DE AFACERI RESPECTAND REGULILE DE SCRIERE
Competente profesionale:
Competente transversale:
CALENDARUL DISCIPLINEI
Saptamana Tema/Tematica studiata la seminar/ laborator/ proiect Nr. ore
1 PROVIDING INFORMATION 2
2 ATTACHMENTS 2
3 ARRANGING A MEETING - EMAILS 2
4 WRITING ADJUSTMENT LETTERS 3
5 INVITATIONS AND DIRECTIONS - EMAILS 2
6 WRITING REMINDER LETTERS AND COLLECTION LETTERS 2
7 NEGOTIATING A PROJECT - EMAILS 2
8 REPLYING TO REMINDER LETTERS AND COLLECTION LETTERS 2
9 CHECKING UNDERSTANDING - EMAILS 2
10 WRITING EMPLOYEE RELATION LETTERS 2
11 COMMON MISTAKES IN EMAILS 2
12 WRITING PERSONAL BUSINESS LETTERS 2
Teste si teme de control: -Different types of letters
Forma de evaluare(E - examen, V - verificare pe parcurs, C - colocviu): C
Stabilirea notei finale (procentaje): - raspunsurile la examen/colocviu 30%
- activitati aplicative laborator/lucrari practice/proiect etc 30%
- verificari pe parcursul semestrului 20%
- teme de control 20%
Cerinte minime pentru nota 5 REDACTAREA CORECTA A UNEI SCRISORI
Cerinte pentru nota 10 REDACTAREA CORECTA A ORICAREI SCRISORI DISCUTATE PE PARCURSUL SEMESTRULUI FARA A UTILIZA MODELUL
Bibliografie curs: Obligatorie: 1. Chapman Rebecca, English for Emails, Editura Oxford University Press, 2007
2. Vasilescu Ruxandra, Dictionar de termeni economici, Editura Polirom, 2008
3. Pipoş C, Corespondenţă comercială în limba engleză, Braşov, 2011
4. Athu C., Velea A., Moraru A,, Corespondenţă în limba engleză, Ed. Prouniversitaria,Bucureşti, 2012
5. Tudor D., Corespondenţă în limba engleză, Ed. Prouniversitaria,Bucureşti, 2012
Facultativa: 1. LIN LOUGHEED, BUSINESS CORRESPONDENCE, LONGMAN, 2003
Bibliografie seminar: Obligatorie:
Facultativa:
Metode de predare(expunere, curs interactiv, lucru în grup, învatare prin aplicatii etc.) Curs:
Seminar/Laborator:
Lista materialelor didactice necesare:
Suport curs online
Titular de disciplina:


Copyright © 2015 Toate drepturile rezervate UCDCBV Home    |   Contact |