Home    |   Contact
   
A system error occurred. We apologize for the inconvenience.

  Login profesori | Login studenti


Grupa 
UNIVERSITATEA CRESTINA „DIMITRIE CANTEMIR”

ECONOMIE ŞI AFACERI INTERNAŢIONALE
FISA DISCIPLINEI
Anul universitar 2016 - 2017
Denumirea disciplinei:
Proiecte economice II
Cod: RZI326 Semestrul: 2 Numarul de credite: 3
Forma de invatamant: IF Anul de studiu: 3
Numarul orelor pe semestru/activitati Categoria formativa a disciplinei Categoria de optionalitate a disciplinei:
Curs: 0 ore DF - fundamentala - DO - obligatorie DO
Seminar/Laborator: 12 ore DS - de specialitate DS DA - la alegere (optionala) -
Studiu individual: 60 ore DC - complementara - DF - facultativa -
Obiectivele disciplinei: Se urmăreşte ajutarea studenţilor în întocmirea proiectelor de licenţă, privind conţinutul şi forma lucrării, modul de redactare, alegerea celor mai relevante surse bibliografice (cărţi, legi, HG, ordine, reviste de specialitate cotate, internetul).
Competente profesionale:
Competente transversale:
CALENDARUL DISCIPLINEI
Saptamana Tema/Tematica studiata la seminar/ laborator/ proiect Nr. ore
1 Structura lucrarii de licenta 2
3 Realizarea capitolului 1 - teoretic al lucrarii de licenta 4
5 Probleme privind tehnoredactarea lucrarilor stiintifice 4
6 Introducerea si Concluziile lucrarii de licenta, Probleme privind tehnoredactarea lucrarilor stiintifice 2
Teste si teme de control: -
Forma de evaluare(E - examen, V - verificare pe parcurs, C - colocviu): C
Stabilirea notei finale (procentaje): - raspunsurile la examen/colocviu 0%
- activitati aplicative laborator/lucrari practice/proiect etc 100%
- verificari pe parcursul semestrului 0%
- teme de control 0%
Cerinte minime pentru nota 5 Realizarea studiului de caz cuprins in lucrarea de licenta.
Cerinte pentru nota 10 Realizarea intregii lucrari de licenta, cu o abordare originala, respectarea structurii recomandate, si tehnoredactare conform cerintelor.
Bibliografie curs: Obligatorie: 1. Boaja Minica, Teste grila Vol I + II, ProUniversitaria
2. Buse Lucian - coordonator, Cunostinte economice de specialitate, Universitatii Craiova2009
Facultativa:
Bibliografie seminar: Obligatorie:
Facultativa:
Metode de predare(expunere, curs interactiv, lucru în grup, învatare prin aplicatii etc.) Curs:
Seminar/Laborator:
Lista materialelor didactice necesare:
Suport curs online
Titular de disciplina:


Copyright © 2015 Toate drepturile rezervate UCDCBV Home    |   Contact |