Home    |   Contact
   
  Login profesori | Login studenti

ECONOMIE ŞI AFACERI INTERNAŢIONALE
Programul de master: Administrarea Afacerilor Internaţionale


<<Înapoi

  Domeniul fundamental: ŞTIINTE ECONOMICE
Domeniul de licenţă: ECONOMIE ŞI AFACERI INTERNAŢIONALE
Programul de master: ADMINISTRAREA AFACERILOR INTERNAŢIONALE
Durata studiilor: 2 ANI
Forma de învăţământ: CU FRECVENȚĂ

Obiectivele programului de master:
Misiunea acestui program de masterat este de a forma specialişti de înaltă calificare pentru domeniul Economie şi afaceri internaţionale, capabili să  aplice cunoştinţele dobândite în vederea creşterii performanţelor organizaţiilor existente pe plan intern şi internaţional şi de a le facilita accesul pe piaţa muncii. Scopul competitiv al programului de master Administrarea Afacerilor Internaţionale constă în:

  • Prezenţa la cursuri şi seminarii a unor profesori de renume, a reprezentanţilor unor firme/asociaţii recunoscute pe piaţa consultanţei în afaceri, precum şi a unor antreprenori de succes;
  • Participarea la schimburi academice internaţionale;
  • Accentul pus pe studii de caz interactive şi proiecte bazate pe lucru în echipă;

Competenţe profesionale:

  • Conceperea şi conducerea proceselor specifice administrării afacerilor;
  • Fundamentarea de sisteme, capacităţi şi strategii privind dezvoltarea şi diversificarea mediului de afaceri;
  • Analizarea şi organizarea afacerilor internaţionale;
  • Dobândirea şi folosirea unui limbaj corespunzător specificului profesional;
  • Cunoaşterea şi înţelegerea negocierii internaţionale şi acordarea de asistenţă în fundamentarea poziţiei negociatorului în procesul de negociere comercială internaţională;
  • Competenţe specifice gestionării, promovării şi dezvoltării relaţiilor internaţionale în cadrul instituţiilor şi organizaţiilor naţionale şi internaţionale;

Programul de master se adresează tuturor absolvenților de studii superioare de licență, indiferent de domeniul fundamental absolvit.

Copyright © 2015 Toate drepturile rezervate UCDCBV Home    |   Contact |