Home    |   Contact
   
  Login profesori | Login studenti

FINANŢE ŞI BĂNCI
Programul de licență: Finanțe și bănci


<<Înapoi Planul de învăţământ | Dotări şi facilităţi pentru studenţi

  Domeniul fundamental: ŞTIINŢE ECONOMICE
Ramura de ştiinţă: ŞTIINŢE ECONOMICE
Domeniu ierarhizare: FINANŢE
Domeniul de studiu: FINANŢE
Programul de studii: FINANŢE SI BĂNCI
Durata studiilor: 3 ANI
Forme de învăţământ: ZI sau FRECVENŢĂ REDUSĂ

Competenţe profesionale:

 • Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, metodelor şi instrumentelor de natură financiară în entităţile/organizaţii-le private şi publice
 • Culegerea, analiza şi interpretarea de date şi informaţii referitoare la probleme economico-financiare
 • Realizarea de lucrări de natură economi- co-financiară la nivelul entităţilor/organizaţiilor private şi publice
 • Execuţia de operaţiuni şi tranzacţii financiare specifice entităţilor/organizaţiilor private şi publice
 • Implementarea planurilor şi bugetelor la nivelul entităţilor/organizaţiilor private şi publice
 • Aplicarea deciziilor financiare în cadrul entităţilor/organizaţiilor private şi publice

Competenţe transversale:

 • Aplicarea principiilor, normelor şi valorilor eticii profesionale în cadrul propriei strategii de muncă riguroasă, eficientă şi responsabilă
 • Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă plurispecializată şi aplicarea de tehnici de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei
 • Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de învăţare pentru propria dezvoltare

Posibilitati de continuare a studiilor:

 • Studii universitare de master

Statut profesional:

 • Economist / Specialist in sistemul financiar-bancar

Plan de învățământ licență

Ocupaţii posibile pentru deţinătorul diplomei:
Administrator bancar/produs leasing - 241231; Administrator financiar (patrimoniu) (studii superioare) - 263111; Agent capital de risc - 241214; Analist financiar - 241305; Analist investitii - 241211; Asistent analist - 241307; Consilier/ expert/ inspector/ referent/ economist în economia mediului - 263103; Consultant fiscal - 241222; Consultant plasamente valori mobiliare - 241213; Controlor tezaur - 241101; Controlor vamal, controlor pentru datoria vamala, agent vamal (studii superioare) - 335106; Dealer - 241209; Economist banca - 241224; Expert/ inspector vamal - 335105; Inspector asigurari - 241206; Inspector de risc - 241247; Inspector de specialitate asigurari - 241242; Inspector de specialitate subscriere - 241243; Inspector financiar-bancar - 241205; Ofiter bancar (credite, marketing, produse si servicii bancare) - 241230; Referent bancar/ societate de leasing - 241236; Referent de specialitate asigurari - 241244; Referent de specialitate financiar-contabilitate - 241104; Specialist sistem asigurari - 241250;
Noi ocupaţii propuse pentru a fi incluse in COR:
Operator ghişeu bancă, Agent servicii financiare, Operator de trezorerie, Operator schimb valutar, Consilier clienţi, Asistent de specialitate financiar-contabilă, Asistent de specialitate în asigurări, Ofiţer credite, Ofiţer de Cont Operator ghişeu bancă, Agent pentru servicii de investiţii financiare, Operator de trezorerie, Operator schimb valutar, Consilier Clienţi; Specialist pieţe reglementate; Agent de servicii de investitii financiare ASIF; Reprezentant control intern RCI; Consultant de investiţii CI
Copyright © 2015 Toate drepturile rezervate UCDCBV Home    |   Contact |