Home    |   Contact
   
  Login profesori | Login studenti

FINANŢE ŞI BĂNCI
Programul de master: Finanțe – Management financiar-bancar


<<Înapoi Planul de învăţământ |

  Domeniul fundamental: ŞTIINTE ECONOMICE
Domeniul de licenţă: FINANȚE
Programul de master: MANAGEMENT FINANCIAR-BANCAR
Durata studiilor: 2 ANI
Forma de învăţământ: CU FRECVENȚĂ

Obiectivele programului de master:

  • Cunoaşterea aprofundată a metodelor şi tehnicilor moderne utilizate de societăţile din domeniul financiar-bancar; crearea abilităţilor de comparare şi de utilizare complementară a acestora;
  • Dezvoltarea capacităţii de abordare a problematicii din domeniul financiar-bancar în contexte noi, interdisciplinare;
  • Formarea de abilităţi de reflecţie critic-constructivă şi de evaluare a conceptelor, abordărilor, teoriilor, modelelor şi metodelor specializate sub forma judecăţilor de valoare în domeniul financiar-bancar şi în domenii conexe;
  • Capacitatea de a identifica şi gestiona riscurile specifice domeniului financiar-bancar;
  • Utilizarea modelelor moderne de evaluare şi selecţie a activelor financiare în vederea optimizării structurii portofoliilor, dezvoltarea şi implementarea unor programe specifice domeniului pentru urmărirea şi controlul nivelului indicatorilor financiari-bancari; elaborarea de studii, rapoarte şi strategii financiare.

Competenţe profesionale:

  • Cunoasterea aprofundată a modelelor financiare specifice şi ale teoriei bancare;
  • Utilizarea metodelor si tehnicilor de fundamentare a problemelor complexe specifice domeniului financiar-bancare;
  • Identificarea, analiza si soluţionarea problemelor specifice pe baza tehnologiei informaţiilor, folosind instrumente specifice;
  • Integrarea contextuala (a fiecarui aspect analizat) in cadrul dinamicii actuale a pietei financiar-bancare;
  • Dezvoltarea mecansimelor logice si de analiza cognitiva necesare previzionarii situatiilor financiar-bancare.

Programul de master se adresează tuturor absolvenților de studii superioare de licență, indiferent de domeniul fundamental absolvit.

Plan de învățământ master

Copyright © 2015 Toate drepturile rezervate UCDCBV Home    |   Contact |