Home    |   Contact
   
  Login profesori | Login studenti

ECONOMIE ŞI AFACERI INTERNAŢIONALE
Economie şi afaceri internaţionale


<<Înapoi Planul de învăţământ | Dotări şi facilităţi pentru studenţi

  Domeniu fundamental: ŞTIINŢE SOCIALE
Ramura de ştiinţă: ŞTIINŢE ECONOMICE
Domeniu ierarhizare: RELAŢII ECONOMICE INTERNAŢIONALE
Domeniu de studiu: ECONOMIE ŞI AFACERI INTERNAŢIONALE
Program de studiu: ECONOMIE ŞI AFACERI INTERNAŢIONALE
Durata studiilor: 3 ANI
Forme de învăţământ: ZI sau FRECVENŢĂ REDUSĂ

Competenţe profesionale:

  • Realizarea de studii/analize privind mediul de afaceri
  • Asistenţă pentru pregătirea şi desfăşurarea negocierilor în afacerile internaţionale
  • Derularea afacerilor internaţionale potrivit clauzelor contractuale
  • Asistenţă în realizarea activităţilor specifice promovării internaţionale
  • Asistenţă în promovarea de acţiuni/ iniţiative în cadrul organizaţiilor economice internaţionale

Competenţe transversale:

  • Aplicarea principiilor, normelor şi valorilor eticii profesionale în cadrul propriei strategii de muncă riguroasă, eficientă şi responsabilă
  • Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă plurispecializataă şi aplicarea de tehnici de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei
  • Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de învăţare pentru propria dezvoltare

Posibilităţi de continuare a studiilor:

  • Studii universitare de master

Plan de învăţământ

Ocupaţii posibile pentru deţinătorul diplomei:
Agent consular - 242212; Analist servicii client - 243216; Asistent comercial - 243219; Asistent de cercetare economist în relatii economice internationale - 263123; Asistent director/responsabil de functiune (studii superioare) - 243217; Atasat diplomatic - 111232; Consilier afaceri europene - 242214; Consilier/ expert/ inspector/ referent/ economist în relatii economice internationale - 263105; Controlor vamal, controlor pentru datoria vamala, agent vamal (studii superioare) - 335106; Corespondent comercial - 243218; Expert accesare fonduri structurale si de coeziune europene - 242213; Expert contractare activitati investitionale - 241257; Prezentator expozitii - 243211; Secretar diplomatic - 111234; Secretar economic (studii medii) - 331307; Secretar economic (studii superioare) - 263126;

Copyright © 2015 Toate drepturile rezervate UCDCBV Home    |   Contact |