Home    |   Contact
   
  Login profesori | Login studenti

ECONOMIE ŞI AFACERI INTERNAŢIONALE
Dotări şi facilităţi pentru studenţi


<<Înapoi Prezentare generală | Planul de învăţământ
Cursuri si seminarii | Laboratorul de informatica | Biblioteca | Camin studentesc | Clubul

În cadrul planului de învăţământ, un accent deosebit se pune pe însuşirea temeinică a cunoştinţelor de informatică. Din acest motiv, au fost puse la dispoziţia studenţilor două laboratoare de informatică, dotate cu calculatoare de ultimă generaţie.

 

Deosebit de importantă în pregătirea studenţilor este practica de specialitate, efectuată în instituţii de stat şi private, cu profil comercial şi financiar. În cadrul acestor ore, sub îndrumarea profesorilor şi a specialiştilor, sunt puse pune în aplicare cunoştinţele acumulate în timpul orelor de curs.

Între numeroasele dotări şi facilităţi puse la dispoziţia studenţilor se numără şi Centrul de cercetare al universităţii, o bibliotecă şi o librărie în care pot fi consultate sau achiziţionate cele mai recente apariţii editoriale.

Studenţii beneficiază de cazare într-un cămin studenţesc modern. Detalii...

Copyright © 2015 Toate drepturile rezervate UCDCBV Home    |   Contact |