Home    |   Contact
   
  Login profesori | Login studenti

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 397 / 24.VIII.2000

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

 

HOTĂRÂRE nr. 696 / 17 august 2000

privind autorizarea de funcţionare a specializărilor din cadrul

instituţiilor de învăţământ superior de stat şi particular

- Extras -

 

20. UNIVERSITATEA CREŞTINĂ „DIMITRIE CANTEMIR” DIN BUCUREŞTI

SPECIALIZĂRI AUTORIZATE SĂ FUNCŢIONEZE

 

Profilul

Specializarea

Forma de învăţământ, durata studiilor

1

2

3

ECONOMIC

- Management turistic şi comercial

zi, 4 ani; f.r., 5 ani

 

- Management turistic şi comercial

  (Cluj Napoca)

zi, 4 ani; f.r., 5 ani

 

- Management turistic şi comercial (Timişoara)

zi, 4 ani; f.r., 5 ani

 

- Management financiar, bancar (Cluj Napoca)

zi, 4 ani; f.r., 5 ani

 

- Finanţe, bănci şi contabilitate

zi, 4 ani; f.r., 5 ani

 

- Finanţe, bănci şi contabilitate (Braşov)

zi, 4 ani; f.r., 5 ani

 

- Relaţii economice internaţionale

zi, 4 ani; f.r., 5 ani

 

- Relaţii economice internaţionale (Braşov)

zi, 4 ani; f.r., 5 ani

 

- Contabilitate (Cluj Napoca)

zi, 4 ani; f.r., 5 ani

Copyright © 2015 Toate drepturile rezervate UCDCBV Home    |   Contact |