Home    |   Contact
   
  Login profesori | Login studenti

FINANŢE ŞI BĂNCI
Prezentare generală


<<Înapoi Planul de învăţământ | Dotări şi facilităţi pentru studenţi

Facultatea de Finanţe, Bănci şi Contabilitate, prin programele sale, asigură studenţilor o cultură economică generală, o pregătire temeinică de specialitate precum şi însuşirea practică a deprinderilor, aptitudinilor în domeniile financiare, bancare şi contabile.

Facultatea de Finanţe, Bănci şi Contabilitate din Brașov a luat fiinţă în anul universitar 1999/2000.
Programe de licență: Forme de învăţământ:
  • Cursuri de zi: 3 ani
  • Cursuri cu frecvenţă redusă: 3 ani
   
Program de master: Forma de învăţământ:
  • Cursuri cu frecvenţă: 2 ani

Oportunitati in carieră:

Pregatirea generală și de specialitate asigură absolvenților competențele necesare pentru a-și desfășura activitatea în bănci comerciale, societăți de asigurari și reasigurări, societăți de valori mobiliare, Ministerul Finanțelor Publice și instituțiile sale teritoriale, Curtea de Conturi, Agenția Națională de Administrare Fiscală, firme de consultanță, Consilii locale și județene, departamentele economico-financiare ale companiilor nationale și transnaționale.

Copyright © 2015 Toate drepturile rezervate UCDCBV Home    |   Contact |