Home    |   Contact
   
  Login profesori | Login studenti

ECONOMIE ŞI AFACERI INTERNAŢIONALE
Prezentare generală


<<Înapoi Planul de învăţământ | Dotări şi facilităţi pentru studenţi

Departamentul de Economie şi Afaceri Internaţionale, prin programele sale, asigură studenţilor o cultură economică generală, o pregătire temeinică de specialitate precum şi însuşirea practică a deprinderilor, aptitudinilor în domeniile relaţiilor economice şi afacerilor internaţionale.

Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale de la Brasov a luat fiinţă în anul universitar 1999/2000.

Programe de licență: Forme de învăţământ:
  • Cursuri de zi: 3 ani
  • Cursuri cu frecvenţă redusă: 3 ani
   
Program de master: Forma de învăţământ:
  • Cursuri cu frecvenţă: 2 ani

Oportunitati in carieră:

Absolvenţii departamentului de Economie şi Afaceri Internaţionale îşi vor putea desfăşura activitatea în: firme de comerţ exterior, bănci, agenţii, reprezentanţe din ţară şi străinătate, organisme guvernamentale, misiuni diplomatice şi consulare, ambasade ale României în străinătate, organizaţii internaţionale, societăţi de consultanţă, cabinete de avocatură cu specializare comercială şi deschidere internaţională, etc.

Copyright © 2015 Toate drepturile rezervate UCDCBV Home    |   Contact |